Ako zakázať službu Blacklist na Tele2

Obsah

Tele2 poskytuje funkciu na vytvorenie čiernej listiny kontaktov. Telefón zadaný účastníkom do zoznamu filtrov bude automaticky zablokovaný: prichádzajúce hovory a SMS nebudú akceptované. Takto sa môžete zbaviť otravných, otravných predplatiteľov, všetkých druhov nechcených záznamníkov a služieb, ako aj reklamných korešpondencií.

Táto príručka vám povie, ako aktivovať a ako zakázať čiernu listinu na Tele2.

Aktivácia

Ak chcete povoliť možnosť blokovania kontaktov, pridajte prvého účastníka do stavu núdze pomocou príkazu USSD:
* 220 * 1 * číslo # [12 ]

Pozor!V žiadosti USSD o pridanie kontaktu do filtra musí byť telefón označený osem.

Po odoslaní príkazu dostane operátor oznámenie o aktivácii možnosti Čierna listina.

Nasledujúce kontakty sa zadávajú v prípade núdze na požiadanie - * 220 * 1 #.

Do filtra môžete pridať aj meno odosielateľa SMS. Pošlite príkaz na obsluhu služby 220 vo formáte:
1 * odosielateľ
Napríklad: 1 * bankový kredit

Táto funkcia umožňuje blokovať nie viac ako 30 kontaktov. Jeho cena sa líši v závislosti od regiónu. Tarif Čiernej listiny môžete bezplatne zistiť v službe 678 (centrum pomoci).

Vypnutie

Ak chcete zakázať čiernu listinu Tele2, vytočte * 220 * 0 #.

Neexistuje žiadny poplatok za deaktiváciu. Všetky určené telefóny, odosielateľi budú okamžite odomknutí (hovory budú prijaté od nich aSMS). Budú však uložené v databáze vášho profilu predplatiteľa na mesiac (od okamihu, keď ste službu vypli). Po uplynutí tejto doby sa kontakty, ktoré boli zadané do filtra, vymažú. Keď zapnete núdzový stav, bude potrebné ich znova zadať.

Môžete tiež vypnúť filtrovanie jednotlivých účastníkov bez toho, aby ste deaktivovali fungovanie celej čiernej listiny.Tento postup sa vykonáva na základe požiadavky USSD:
* 220 * 0 * číslo #

Odomknutie odosielateľa SMS podľa mena sa uskutoční odoslaním príkazu „0 * odosielateľ“ do služby. - 220. Napríklad: 0 * TAXI
Po vymazaní posledného čísla z čiernej listiny sa služba automaticky odpojí. Funkcia blokovania čísel je k dispozícii vo všetkých balíkoch Tele2, s výnimkou podnikových taríf a balíka Modem.