Ako vypnúť funkciu, ktorá zavolala na Tele2

Obsah

Funkcia „Kto zavolal“ umožňuje vlastníkom kariet Tele2 SIM prijímať informácie o zmeškaných hovoroch po dobu, keď bol telefón vypnutý alebo mimo dosahu. Z tohto stručného sprievodcu sa dozviete, ako sa pripojiť a používať túto možnosť, ako aj ako deaktivovať službu „Kto zavolal“ na Tele2.

Náklady a pripojenie

V balíkoch „Internet pre zariadenia“, „3G + Connect“ sa možnosť „Kto volal“ poskytuje bez platenia. V sérii taríf „Super Black“, „Blackest“, „Very Black“ je aktivovaná predvolene a je zahrnutá v mesačnom poplatku. Vo všetkých ostatných balíkoch sú náklady na poskytovanie údajov o prichádzajúcich dátach 0,5 rubľov za deň.

Aktivácia sa vykonáva dvoma spôsobmi:

  1. na osobnom účte s ofsetom Tele2;
  2. Príkaz USSD * 155 * 331 #.

Deaktivácia

Službu môžete deaktivovať aj prostredníctvom svojho osobného účtu alebo príkazom * 155 * 330 #.

Ako funguje možnosť?

Po zapnutí alebo pripojení mobilného zariadenia k sieti (ak bolo mimo dosahu operátora) sa na číslo odošle SMS správa s číslom prichádzajúceho hovoru, ako aj informácie o tom, koľko hovorov bolo zmeškaných a kedy bol uskutočnený posledný hovor.
V prípade zmeny doplnkov na presmerovanie, pre ďalšie naladenie možnosti musíte zadať príkaz - ** 62 * + 79043000600 #.

Ak chcete skontrolovať stav činnosti „Kto volá“, vytočte - * 155 * 33 #.

Pohodlná komunikácia od TELE2!