Ako vypnúť Beep na Tele2

Obsah

Možnosť „Beep“ umožňuje účastníkom operátora „Tele2“ nahradiť štandardné dlhé pípnutie počas hovoru svojou obľúbenou hudobnou skladbou alebo vtipom. Zoznam dostupných zvukových stôp, ktoré sa dajú použiť v telefóne, je k dispozícii na webovej stránke http://gudok.tele2.ru v časti „Katalóg tónov“. Obsah je pohodlne zoskupený podľa hudobného smerovania a hodnotenia používateľov. Požadovanú zvukovú stopu môžete rýchlo nájsť v sekcii pomocou možnosti interného vyhľadávania.

Vyžiadaním servisného čísla Tele2 0550 získate prístup k novým zvukovým záznamom, hudobným hitom. Spoločnosť aktualizuje katalóg zvukového obsahu 2-krát týždenne. Zoznam skladieb je k dispozícii aj v mobilnej verzii stránok - http://m.gudok.tele2.ru.

Z tohto článku sa dozviete, ako pripojiť a odpojiť „pípnutie“ na TELE2.

Spojenie

Služba sa aktivuje automaticky, keď vyberiete skladbu, ktorá sa vám páči, melódiu v off-line katalógu skladieb alebo keď sa odošle požiadavka na službu 0550.

Môžete tiež bezplatne aktivovať možnosť „Bzučiak dňa“. príkazy * 115 * 1 #. Melodie dňa sú vybrané z výberu „neutrálnych“, populárnych skladieb a pravidelne sa menia.

Vypnúť

Ak máte otázku, ako deaktivovať pípnutie na Tele2, zavolajte do hlasového menu pomocou * 130 # a vyberte príslušnú položku (deaktivácia).

Po odpojení sa užívateľské nastavenia služby uložia do profilu SIM karty na 30 dní.Ak počas tohto obdobia obnovíte pípnutie, obnovia sa.

Obmedzenia

Tele2 nezaručuje poskytnutie možnosti „Beep“, ak:

  • účastník je mimo oblasti pokrytia domovského regiónu prevádzkovateľa;
  • na karte SIM je nakonfigurovaná možnosť „Call Waiting /Hold“ (melódia sa prehráva iba na prvom riadku, na druhom - štandardnom pípnutí).

Rýchle a úspešné nastavenie karty Tele2 SIM!