Ako odstrániť skupinu v WhatsApp?

Obsah

WhatsApp Messenger je prenos údajov medzi platformami pre virtuálnu komunikáciu na internete. Podporuje operačné systémy iOS a Android. Nadväzuje komunikáciu pomocou protokolov 2G-4G, EDGE, WiFi. Distribuuje sa podmienečne bezplatne (1 rok používania sa neplatí).

V čete WhatsApp si môžete vymieňať správy, videá a fotografie, organizovať skupinovú komunikáciu, bezplatné hovory. A tiež na konfiguráciu rozhrania: zmena tapety, výber zvukových upozornení, odoslanie histórie korešpondencie vo Votsap na e-mail.

Vymazanie

1. Ak chcete odstrániť skupinu, v sekcii klepnite na jej názov.

2. Vymazať existujúce kontakty WhatsApp: tiež na ne klepnite a v ponuke vyberte možnosť „Odstrániť“. A znova na prídavnom paneli kliknite na rovnakú funkciu.

3. Ďalej kliknite na tlačidlo Ukončiť ....

4. Kliknite na ponuku „Odstrániť ...“.

Ak potrebujete zablokovať kontakt v skupine, vyberte z ponuky: Nastavenia → Účet. A potom prejdite na Súkromie → Blokované. Klepnite na možnosť „pridať blokovaný kontakt“.

Užite si svoje stretnutia na WhatsApp!