Ako odstrániť poznámky pod čiarou v MS Word?

Obsah

Poznámky pod čiarou v textovom editore programu Word sa odstránia rovnakým spôsobom ako text bez ohľadu na použitý formát (bežný alebo koncové). Túto úlohu je možné splniť dvoma spôsobmi. Pozrime sa na každú z nich samostatne.

Metóda č. 1: kláves Backspace

1. Ak chcete poznámku pod čiarou odstrániť, umiestnite kurzor v texte napravo od jeho indexu (čísla alebo písmená).

2. Stlačte tlačidlo Backspace dvakrát (dlhá ľavá šípka sa nachádza nad klávesom Enter). Prvýkrát sa index zvýrazní, druhý sa odstráni spolu s textom poznámky pod čiarou v dolnej časti časti alebo dokumentu programu Word.

Metóda 2: Vymazať kláves

1. Podržte ľavé tlačidlo myši a posúvajte kurzor nad indexom poznámok, aby sa zvýraznil.

2. Stlačením tlačidla „Vymazať“ (umiestnené nad šípkami, kurzorovými klávesami) vymažete vysvetlenie.

Pozor!Ak odstránite iba text poznámky v programe Word (v dolnej časti celého dokumentu alebo na konkrétnej stránke), jeho index zostane zachovaný.

Úprava odkazov

Ak potrebujete zmeniť vysvetlenie, nie je potrebné vymazať text a vytvoriť nový. Preto má Word špeciálne funkcie.

Na vloženie nového textu bude potrebné odstrániť starý text v riadku poznámky pod čiarou (štandardným spôsobom).

Ak chcete zmeniť nastavenia zobrazovania poznámok pod čiarou v hlavnej ponuke editora, otvorte sekciu Odkazy a potom vv druhom bloku „Vložiť ...“ kliknite na šípku na pravej strane nápisu „Poznámky pod čiarou“.

Na paneli nastavení môžete nastaviť iný formát čísiel (arabské a rímske číslice, latinské písmená) a zmeniť poradie číslovania.

Ak chcete previesť všetky vysvetlenia (z bežných na konečné a naopak), kliknite na paneli na tlačidlo „Nahradiť“, kliknite na požadovanú operáciu a kliknite na „OK“.

Užite si svoju prácu v textovom editore Wordu!