Ako odstrániť animáciu v

Obsah

Animácia na snímkach v programe PowerPoint je niekedy nadbytočná. Buď na všetkých objektoch obrázka, alebo na ktoromkoľvek inom. Táto príručka vám pomôže odstrániť animáciu z vytvoreného projektu selektívne a úplne a tiež vám povie, ako zmeniť a reprodukovať dynamické efekty na konkrétny grafický prvok.

Začnime teda s plnením úloh.

Selektívne odstránenie animácie

Pozor!Ak na pravej strane pracovného poľa nevidíte stĺpec s rozložením snímok, kliknite na kartu „Zobraziť“ a vyberte formát zobrazenia „Normálny“.

1. Kliknite ľavým tlačidlom myši na snímku, na ktorej chcete odstrániť animačné efekty.

2. Kliknite na kartu Animácia.

3. Stlačte možnosť „Región ...“.

4. V zozname, ktorý sa zobrazí na pravej strane okna, vyberte položku, s ktorou budete pracovať.

Buď naň kliknite priamo na posúvači.

5. Kliknutím na šípku nadol v riadku vybratej položky zobrazíte kontextovú ponuku programu PowerPoint.

6. V zozname príkazov vyberte príkaz „Odstrániť“.

Deaktivácia všetkých animačných efektov na snímke

1. Podobne otvorte zoznam efektov: Animácia → Oblasť ...

2. Kliknite na prvú položku a podržte kláves. „Shift“, posledný, ktorý zvýrazní celý zoznam.

3. Otvorte menu a kliknite na Odstrániť.

Zmena účinku

1. Kliknite na kartu Animácia.

2. Na snímke vyberte požadovanú časť.

3. Na hornom paneli vyberte animačný efekt.

4. Stlačením tlačidla „Zobraziť“ zobrazíte efekt priradený k objektu v akcii.

Prajem vám veľa úspechov pri vytváraní prezentácií v programe PowerPoint!